Türkiye’de Dijitalleşme

Türkiye’de en fazla dijitalleşmeye yönelen sektörler hangileri?


Türkiye’de ve dünyada en çok nesnelerin interneti (M2M), endüstriyel internet, büyük veri, akıllı şehirler, bulut bilişim, robotik teknolojiler, giyilebilir teknolojiler, Bitcoin, Android uygulamalar, mobil bankacılık ve 3D yazıcılar konuşulmaktadır. Yazılım ve Bilişim Hizmetleri sektörlerindeki büyümenin itici güçleri arasında bulut bilişim ve dijital transformasyon ön planda yer almakta, teknoloji geliştirme bölgelerindeki gelişen yapılanma büyümeye olumlu katkıda bulunmaktadır. Dijitalleşmeye önem veren başlıca sektörleri Telekomünikasyon, Finans, Sağlık, Üretim özellikle otomotiv ve eğitim olarak sıralayabiliriz.


Dijitalleşmeye yönelik yatırımlar nelerdir?


Dijitalleşmenin, yenilikçi ve dönüştürücü gücüyle, geleceğin dünyasında belirleyici olacağına inanıyoruz.

Araştırma sonuçlarına göre şirketlerin 2015 yılında yaptıkları yatırımların ortalama yüzde 27’sini dijital alanda (örneğin internet, mobil yazılım, donanım) yaptığı görülüyor. Özellikle bankacılık, sigorta ve telekomünikasyon sektörlerinin ağırlıklı yatırım yaptığını görüyoruz. Bu üç sektörün dijital alanlara yaptıkları yatırımların ortalaması yüzde 55 iken, bu sektörler dışındaki sektörlerin yaptıkları yatırımların ortalaması ise yüzde 16 civarında kalıyor.

Perakende sektörünün dijitalleşmeyi öncelikli konular arasında görmesine rağmen, perakende şirketlerinin yatırımlarının en fazla yüzde 40’ını dijitale ayırdığı görülüyor. Benzer bir şekilde, tüketim sektöründe bütün şirketler dijitalleşmeye yapılan yatırımların önemli olduğunu iletirken, bu şirketlerin yüzde 90’ı toplam yatırımlarının en fazla yüzde 20’lik bir kısmını dijitalleşmeye ayırmıştır.

Global trendlere bakıldığında, dijital olgunluk gelişimi daha erken seviyede olan şirketlerin daha operasyonel bir odak ile münferit teknolojilere yatırım yapmakta olduğu dikkat çekiyor. Türkiye’deki şirketlere bakıldığında da erken olgunluktaki şirketlerin en fazla yatırım yaptığı alanlar içerisinde müşteri deneyimi, tedarik zinciri takibi ve siber güvenlik olduğu göze çarpıyor. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla yatırım yapılacağı söylenen alanlara bakıldığında ürün maliyet analizi ardından en fazla yatırım artışı beklenen alan tedarik zinciri takibi olarak seçilmiştir. Bu şirketler halen yatırımlarını görünürlük ve izlenebilirlik amaçlı önceliklendiriyor.

6 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör